Dospívající dívka Edit97
v1.01
Z brožury Dospívající dívka přepsal a okomentoval Frederik de la Krueger
Stupeň úchylnosti 10: Totální kontaminace (100+)
Část 1 - Hygiena rodidel


Nezbytnost čistoty
V civilisovaném a kulturním národě je samozřejmostí, že děti jsou vedeny svými vychovateli, matkami či pěstounkami k nejpečlivější tělesné čistotě již od nejútlejšího věku. Péče o tělesnou čistotu by však nebyla hlavně u děvčete úplná, kdyby rodidla byla zanedbávána. Jako je dnes vžito, že si lidé každodenně čistí zuby, tak nechť se vžije, aby si ženy denně omývaly rodidla. Je tak potřebí stejně dítěti jako dospívající dívce, ženě dospělé i stařeně. Víme totiž ze zkušeností, že není v této záležitosti náležité míry. Děvčátka docela malá, batolata, koupají matky pilně a ošetřují je rozmanitými zásypy v krajině rodidel a konečíku, až to někdy škodí. Avšak děti odrostlejší, zejména ty, které již samostatně vykonávají svou potřebu, jsou zanedbávány, jako by jejich rodidel nebylo.

Nečistota, zápach a nákazy
Při močení uváznou kapky moči ve štěrbině stydké a na ochlupení stydkých pysků. Moč zasychá a značně přispívá k zápachu, který proniká šatem a jejž je pak cítit v okolí nečistotné osoby. A konečně je třeba uvědomit si, že v samotném sousedství rodidel se vyprazdňuje stolice, jejíž zbytky, ulpělé na kůži kolem řiti, mohou nečistotu a zápach jen rozmnožovat. Vedle toho pak ani správně volené prádlo nezabrání prachu a zárodkům zvenčí vnikat k rodidlům. Nebezpečné je oblékat kalhoty přes obuv!

Časté omývání
Je s podivem, jak některé čistotné dívky a ženy zapomínají důkladně vymýt žlábky mezi stydkými pysky a krajinu poštěváčku. Lékař to v ordinaci velmi často vidí. Při omývání nezapomene dívka ovšem ani na podpaží a prsy, pod nimiž se v potu zachycuje prach, a pečlivě omyje bradavky a jejich dvorce. Mají-li prsy skutečně přirozenou snahu sklesávat, pak je vhodné nosit podprsenku, nejlépe šitou na míru, která nezařezává ani v ramenou, ani v hrudníku. Je požadavkem dobrého vkusu, aby podprsenka byla jednoduchá, ze světlé látky, bez vtíravých ozdob. Pubertální dívka a mladistvá s pevnými prsy podprsenku vlastně nosit nemusí, ačkoliv podprsenka nápadnější obrysy ztlumí. Matka zajisté nebude své dceři trpět, aby prsy nepřirozeným chováním a pohyby zdůrazňovala, nadto nepovede svou dceru k šalbě, aby umělým výrobkem předstírala tělesné tvary, které ve skutečnosti nemá. Dívka má držet tělo zpříma, avšak nenuceně. Vhodně voleným šatem lze ten i onen nedostatek prsů upravit.
Při celkové koupeli je nutno vyčistit a vymýt, nejlépe vatou omotanou na dřívko, pupek, který zanedbávají i velmi čistotní lidé.

Omývání rodidel
Při mytí rodidel se dívka nespokojí jen s opláchnutím povrchu, nýbrž důkladně omyje štěrbinu stydkou v celém jejím rozsahu a nezapomene na to, že maz se hromadí zvláště vpředu. Maz sám je mastný, takže pouhá voda jej neodstraní. Je třeba použít mýdla a jemné žínky. Jak již bylo řečeno, lze k omývání rodidel brát jen čistou vodu, nejlépe převařenou, mírně teplou, po případě s přísadou vhodného prostředku, který desinfikuje a odstraňuje zápach; takový prostředek předepíše lékař. Zde je nutno varovat před použitím roztoků koncentrovaných, které by kůži a sliznici poleptaly. O toaletní potřeby, žínku a utěrák, stejně jako o kartáček na zuby nebude se dívka nikdy s nikým podílet, ani se sourozenci, ani s rodiči. To je zásada zdravotně velmi důležitá.

Očista po močení a stolici
Pro čistotnou dívku je pravidlem, že si po každém vymočení vysušuje štěrbinu stydkou od zbytku moči. Též po stolici je třeba očistit se dokonale a správně. Je to pro dívku úkon mnohem větší důležitosti a významu, než si lidé běžně představují. Bude proto o věci pojednáno dále podrobněji.Část 2 - Očišťování po stolici


Nákaza do rodidel
Lékař pátrající po způsobu, jakým byly choroboplodné zárodky do rodidel zaneseny, zjišťuje velmi často u dětí i u odrostlých děvčat, že střevní bakterie byly zavlečeny špatným očišťováním, špatnou toaletou po stolici. O vážném významu této okolnosti pro původ některých výtoků nelze v nejmenším pochybovat. U velkého počtu námi pozorovaných a námi ošetřovaných dětí jsme objevili, že rodiče a pěstouni nejenom nevěnují dostatek pozornosti a péče očišťování svých svěřenců po stolici, nýbrž že často jim trpí nesprávnosti, ba sami že je učí postupu naprosto chybnému a ovšem v následcích škodlivému. Přesvědčili jsme se, že i dospívající dívky potřebují velmi často poučení o správném počínání při běžných lidských úkonech a že to, co je obecně považováno za samozřejmost, nelze nikterak přehlížet a podceňovat. Je nutno tedy i základní pravidla osobní čistoty zopakovat a uvědomit si jejich důležitost pro zdravotní prospěch děvčete i pro uspokojení krasocitu.
Špatné očišťování po stolici rozlišujeme na nedokonalé a na nesprávné.

Nedokonalé očišťování
Nedokonalé očišťování po stolici je bohužel počínání zcela běžné i u osob dospělých. Lidé otřou po vyprázdnění stolice krajinu řitní ledabyle, takže částečky stolice ulpívají na kůži kolem řiti, jsou pak potom rozmělňovány a při chůzi a sedění roztírány do širokého okolí. U ženského pohlaví vniknou částečky stolice posléze i do štěrbiny stydké, přinášejíce s sebou bezpočetně bakterií. Rozmazávání stolice napomáhá také prádlo, zejména tehdy, je-li těsnější. Prádlo poskvrněné stolicí nesvědčí o čistotnosti dívčině a nemá se u dívky a ženy vůbec vyskytovat. Je tu třeba označit za zdravotně závadné veškeré prádlo s vlasem; z tohoto vlasu se totiž tvoří žmolky, jež často vnikají do rodidel. Pocit nevůle proti nedokonalému očišťování po stolici je třeba lidem vštěpovat již od nejútlejšího dětství. Záleží tedy především na matce, aby svěřila v této záležitosti dítě jemu samotnému teprve tehdy, když se byla opětovaně přesvědčila, že se naučilo očišťovat se dokonale, že žádný prospěch, přivoděný třebas poutavou hrou (Carmageddon - pozn. FK), neodvrátí je od navyklého počínání. Lékař vyšetřující nemocnou v ordinaci vidí bohužel velmi často zbytky stolice v okolí rodidel, což jeho práci nikterak nezpříjemňuje. To však neznamená, že právě jen před návštěvou u lékaře podrobí dívka své tělo důkladné očistě. Musí dbát, aby čistota těla a prádla byla ustavičně v z o r n á. Nečekaná lékařská prohlídka - na př. po úraze - nesmí po této stránce přivést dívku do rozpaků. Osobní čistota občanů je význačným znakem stupně kulturní vyspělosti národa. Je tedy přirozené žádat od našich dívek, od mladé generace žen, aby byly skutečným příkladem. Je to ostatně v jejich zájmu.

Nesprávné očišťování
Nesprávné očišťování po stolici je těžkou zdravotní závadou. Vyskytuje se sice méně často než očišťování nedokonalé, nicméně jsou to právě osoby ženské, které takto chybují. Ženská rodidla totiž nikterak nepřekážejí v tom, aby klosetový papír, mající očistit řit, byl veden obráceně, než náleží, t.j. aby byl veden zezadu dopředu, tedy od řiti na rodidla. Při nesprávném očišťování jsou rodidla přímo pomazávána stolicí a její částice jsou vtlačovány do vchodu poševního. Nelze se nikterak divit, že dívka takto chybuje, jestliže v dětství nebyla dobře poučena či nebyla-li poučena vůbec. Nepochopitelné však je - a o tom jsme se mnohokrát přesvědčili -, že matky samy očišťují své dcerky nesprávně, také dopředu. Tato okolnost jasně ukazuje, kolik poučování ještě potřebuje široká veřejnost v nejzákladnějších otázkách a pravidlech čistotnosti, ačkoliv se jinak právem počítáme mezi národy nejkulturnější.

Hygiena ležících nemocných
V souvislosti s tím, co bylo řečeno, je důležité připomenout, že důkladné očišťování rodidel a krajiny řitní patří mezi pravidelné ošetřovatelské povinnosti u lůžka děvčete upoutaného nemocí. Je-li tělo oslabeno a vyčerpáno, snadno se v pochvě uchytí nákaza - zejména bakterie střevní - a podnítí výtok, není-li postaráno o úzkostlivou čistotu. Způsob ošetřování, platný pro ležící ženy a běžný na nemocničních odděleních řádně vedených, je nezbytný i pro nemocnou kteréhokoliv věku v soukromí. Čistotná stonající dívka bude tedy sama žádat od ošetřujících osob, aby byla každodenně oplachována, nejen však po stolici, nýbrž i po vymočení.

Správné očišťování
I zdravé dívce je třeba co nejdůrazněji doporučit, aby si kromě obvyklého očištění po stolici omyla krajinu řitní od rodidel dozadu k zádům v tekoucí vodě a toaletu aby zakončila důkladným umytím rukou. Je žádoucí, aby potřebné umývací zařízení bylo zavedeno všude v domácnostech a na pracovištích, ve školách i v továrnách. Toto zařízení je nezbytné také k tomu, aby se pracující dívky a ženy mohly opatřit při menstruaci.

(c) 1998 Frederik de la Krueger
(18/3/99)
‰„